Thành phố giáo dục Quốc tế

Kiến Vàng

Kiến Vàng

09/03/2021
+ Địa chỉ: C183- Marina + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 40.000/ngày + Học phí: 2.500.000
Akina Kindergarten

Akina Kindergarten

09/03/2021
+ Địa chỉ: Phố Marina + Phương pháp giáo dục: Regio Emillia + Tiền ăn: 55.000/ngày + Học phí: 16 tháng - 6 tuổi: 3.000.000, 6 tháng - 15 tháng: 3.500.000
Rainbow Kindergarten

Rainbow Kindergarten

09/03/2021
+ Địa chỉ: 166 Marina + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 38.000/ngày + Học phí: Nhà trẻ: 1.800.000, Mẫu giáo: 1.900.000
Kidz Home

Kidz Home

09/03/2021
+ Địa chỉ: Tầng 1 tòa B Westbay + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 40.000/ngày + Học phí: Mẫu giáo: 3.500.000, Nhà trẻ: 3.000.000
Hami

Hami

09/03/2021
+ Địa chỉ: D102 Phố Trúc + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục
Vương quốc Xì Trum

Vương quốc Xì Trum

09/03/2021
+ Địa chỉ: Lô 180-181 Marina + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 40.000/ngày + Học phí: Trẻ 2-6 tuổi: 2.900.000/tháng, Trẻ 1-2 tuổi: 3.100.000
Vinakids

Vinakids

09/03/2021
+ Địa chỉ: CS1: B45 Phố Trúc / CS2: 172 Thủy Nguyên + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 40.000/ngày + Học phí: Nhà trẻ: 2.300.000 / Mẫu giáo: 2.200.000
Smartkids

Smartkids

09/03/2021
+ Địa chỉ: D124 Phố Trúc và B60 Phố Trúc + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Học phí: 3,300,000
Ecokids

Ecokids

09/03/2021
+ Địa chỉ: Tầng 1, C2 Rừng Cọ + Phương pháp giáo dục: Bộ Giáo dục + Tiền ăn: 50.000/ngày + Học phí: 3.500.000
Twinkle Town Kindergarten

Twinkle Town Kindergarten

09/03/2021
+ Địa chỉ: Tầng 1 Tòa D Westbay + Phương pháp giáo dục: Creative Curriculum + Tiền ăn: 55.000/ngày + Học phí: 6.800.000 ( giảm 40% trong 6 tháng đầu)
    Trang: 1 2 3
Zalo NHẬN BÁO GIÁ